Spellforce.hodnoceniher.cz
Menu


Clan

Lidé

Dělník (Worker)

Worker neboli dělník zpracovává kámen ,železo, dřevo, aria a samozřejmě potravu.Při spuštění jejich monumentů je třeba poslat Workery ihned pro dřevo a kámen.Tyto dvě suroviny jsou základními pro stavbu budovi.Maximální populační limit je 50.

Rekrut(Recruit)

Rekruti jsou základní jednotka lidské armády.Pocházejí z domobrany-rolníků a řemeslníků kteří se rozhodli bránit své statky a rodiny.Vyzbrojeni Daikinskou koženou zbrojí a krátkým mečem slouží jako tradiční lehká pěchota lidských armád chránící hranice,brání pevnosti a v bitvách díky své mobilitě útočí na podpůrné jednotky nepřátel.

cena: 50 železo


max brnění: 140  zbraň: krátký meč
damage: 7-11  zásah (%): 110%
budova: Forge      Užitečnost ve hře(%): 55%

Zvěd(Scout)

Od první lidské války proti orkům -a v temných časech i proti elfům lidé poznali,že ne každý nepřítel se jim postaví tváří v tvář.Často byly jednotky lidí přepadeny a zmasakrovány bez šance na obranu nebo protiútok.Od těchto časů,jsou scouti pravidelnou částí lidských jednotek.Nosí jen lehké kožené brnění které jim umožňuje rychlí volný pohyb po bitevním poli a možnost překvapit nepřítele z výhodných pozic.Jsou obvykle rekrutováni z lovců a myslivců aby pomohli své zemi v časech války.

cena: 15 železo 40 dřevo


max brnění: 120  zbraň: lehká kuše
damage: 10-14  zásah (%): 75%
budova: Forge      Užitečnost ve hře(%): 60%

Duchovní (Cleric)

Magie byla vždy pro lidi tajemstvím a nebezpečnou cestou.jejich žízeň po síle a dobývání je silnější než u žádné jiné rasy a nedokáží odolat lákání kouzel a tajemných sil.Léčení a útěcha jsou jejich přednosti ale když války začnou plenit lidská království tak i oni vezmou zbraň a silné brnění a připojí se k jejich přátelům v bitvě.S léčivýma rukama a spravedlivým hněvem jsou symbolem vzezření bohů,pro naději a nezkrotného lidského ducha.

cena: 40 železo 20 aria


max brnění: 100 (*140*)   zbraň: palcát
damage:  6-10  zásah (%): 90%
budova:Temple of light,Forge      Užitečnost ve hře(%): 58%
magie: healing bonus: moudrost,inteligence +10

upgrade pro Clerica
Path of Light 200 železo 100 aria
- klerik obdrží železný štít,více many a rychlejší regeneraci many.


Marksman

Na bojišti většinou předčí kuši bleskový a rychlý elfí šíp,ale v rukou marksmanů se kuše stává smrtící zbraní.Nad jejich předchůdci-scouty vynikají nejen v rychlosti střelby,ale i v přesnosti.Ne každý velitel si může dovolit jejich nákladný trénink a výrobu jejich zbroje ale jsou vynikající podpůrnou a obrannou jednotkou a tím nejlepším,co může lidská armáda v oboru střeleckých jednotek nabídnout.

cena: 50 železo 30 dřevo


max brnění: 140   zbraň: těžká kuše
damage:  12-17  zásah (%): 75% (70%*)
budova:Forge,Shooting range      Užitečnost ve hře(%): 68%upgrade pro Clerica
Double crossbow 100 železo 300 dřevo
-marksman je schopen vystřelit dva šípy najednou


Paladin

Jsou to nejvznešenější válečníci lidských říší,ochránci lidu a víry.V Tyařině jménu a pod velením samotného panovníka jsou vždy připraveni chránit nevinné za cenu vlastního života.Nepřátelé se nestrachují jen zbraní a magie ale hlavně jejich víra a statečnost je neochvějná.Před Convocation war byly paladinové organizováni v řádech.Největší z nich-Železný Sokol,chránil celou severní říši.teď několik přeživších paladinů slouží v nových královstvích,pomáhají kde mohou a snaží se nalézt pozůstatky zničeného řádu.

cena: 60 železo 30 aria


max brnění: 180   zbraň: dlouhý meč
damage:  12-18  zásah (%): 100%
budova:Forge,Master armory,Temple of light      Užitečnost ve hře(%): 89%
magie:Hallow,Aura of dexterity bonus: resist fire +175%, 2x Firebust

upgrade pro Clerica
Fire blessing 250 železo 250 aria
- paladin obdrží plamenný meč a vysoké resistence proti ohni


Armsman

Armsmani jsou páteří lidské armády.Jsou rekrutováni v časech války z nižších vrstev společnosti a jsou instruováni k používání halapartny.S touto jednoduchou ale efektivní zbraní dokáží odrazit orčí kopí a pokusit se držet od těla útočící trolly.Navíc je lidští kováři zásobují těžkými železnými zbrojemi které poskytují výbornou ochranu a zvětšují jejich šance na bojišti.Jsou to obvykle obyčejní lidé ale jejich železná srdce a dobré velení jim umožnilo vyhrát pro svou rasu mnoho bitev a válek.

cena: 70 železo


max brnění: 160  zbraň: halapartna
damage: 13-25  zásah (%): 75%
budova: Forge,Master armory      Užitečnost ve hře(%): 90%

Enchanther

Od té doby co je magie nesnášená prostým lidem,a nikdo z obyčejných občanů ji nedůvěřuje,tak přesto že je nesmírně těžké se něco z ní naučit, lidští velitelé jsi sou dobře vědomi její nezměrné síly a nejsou tak hloupí,aby ignorovali její potenciál v bitvě.A tak se nějací mudrcové osmělili a začali se učit pradávným tajemstvím a pronikat do tajů bílé ale pro lidi nejvýznamnější-mentální magie.Dobrý mág dokáže manipulovat s nepřáteli,poškodit je,nebo je dokonce paralizovat.Umění rychlé hypnózy bylo na několika školách dovedeno takřka k dokonalosti.dobře trénovaný enchanter dokáže zastavit pohyb nepřítele a naprosto ho paralizovat.S touto výhodou i obří armády orků,které by jinak lehce rozdrtily lidské jednotky byly snadno poraženy.Jejich schopnost zneschopnit velkým skupinám nepřátel boj jim zabezpečuje pozici hned za první linií.

cena: 60 aria


max brnění: 70   zbraň: obouruční hůl
damage:  9-14  zásah (%): 80%
budova:Academy,Temple of light      Užitečnost ve hře(%): 90%
magie: hypnotize bonus: moudrost,inteligence +20

upgrade pro Enchanthera
Clarity 400 aria
- enchanteři dostanou více many a zrychlí se její regenerace


Mentalist

Od té doby co je magie nesnášená prostým lidem,a nikdo z obyčejných občanů ji nedůvěřuje,tak přesto že je nesmírně těžké se něco z ní naučit, lidští velitelé jsi sou dobře vědomi její nezměrné síly a nejsou tak hloupí,aby ignorovali její potenciál v bitvě.A tak se nějací mudrcové osmělili a začali se učit pradávným tajemstvím a pronikat do tajů bílé ale pro lidi nejvýznamnější-mentální magie.Dobrý mág dokáže manipulovat s nepřáteli,poškodit je,nebo je dokonce paralizovat.Umění rychlé hypnózy bylo na několika školách dovedeno takřka k dokonalosti.dobře trénovaný enchanter dokáže zastavit pohyb nepřítele a naprosto ho paralizovat.S touto výhodou i obří armády orků,které by jinak lehce rozdrtily lidské jednotky byly snadno poraženy.Jejich schopnost zneschopnit velkým skupinám nepřátel boj jim zabezpečuje pozici hned za první linií.

cena: 100 aria


max brnění: 80   zbraň: obouruční hůl
damage:  11-19  zásah (%): 80%
budova:Academy,Temple of light      Užitečnost ve hře(%): 98%
magie: Schock (Schockwave*) bonus: mana +30

upgrade pro Enchanthera
Shockwave 600 aria
- mantalistové jsou schopni sesílat kouzlo shockwave a poškozovat 3 nepřátele najednou


Lidský titán- Griffon

Bojové schopnosti: Jezdci na grifinech jsou potomci bájných drakobijců.Jsou nezranitelní psychickou magií protože jejich mysl je volná a nepoddajná.Jednotky kolem něj bojují při pohledu na jeho udatnost zuřivěji a s větším nasazením.Vrhají se se zuřivostí hurikánu přímo do středu nepřátelských řad a nalétávají na prchající nepřátele.