Spellforce.hodnoceniher.cz
Menu


Clan

Elfky

Dělník (Worker)

Worker neboli dělník zpracovává lenya,dřevo(potřebuje železo které však netěží) a samozřejmě potravu.Při spuštění jejich monumentů je třeba poslat Workery ihned pro dřevo .Tato surovina je základní pro stavbu budov. Maximální populační limit je 50.

Warden

Když začali lidé pronikat do posvátných lesů, jednu věc se elfové naučili velmi rychle, nezáleží jak přesní a dobře vycvičení jsou jejich lučištnice, většinou se nepříteli podařilo utéct salvě jejich šípů a zasadit smrtelnou ránu zblízka bezmocným elfům pomocí jejich nabroušených zbraní.V těch dobách vznikli wardenové, kteří měli chránit střelce v bojích na blízkost. Nosí pouze lehké brnění a jejich dřevěná hůl nezpůsobí velké zranění proti těžkým železným zbrojím,ale wardeni tuto slabinu vyvažují rychlostí a obratností.

cena: 60 dřevo


max brnění:120 (150*)   zbraň: hůl
damage: 10-14  zásah (%): 75%
budova: Armory      Užitečnost ve hře(%): 55%

upgrade pro Warden
Shield (Štít) 300 dřevo
- warden obdrží dřevěný štítStrážce(Ranger)

Hraničáři jsou páteří elfí armády.Přirozené pouto mezi elfi a lesem jim dává dar souznění s přírodou která pomáhá jejich šípům vznést se do vzduchu a dopadnout s hrozivou přesností na nepřátele.Stát se hraničářem je přirozená cesta v životě elfů takže se tomuto umění učí rychle a s lehkostí.

cena: 50 dřevo


max brnění: 100  zbraň: dlouhý luk
damage: 6-11  zásah (%): 100%
budova: Armory      Užitečnost ve hře(%): 40%

Léčitel (Healer)

Před vzestupem temných ras a šílenstvím Kruhu které změnilo svět v chaos žili elfové v míru a pochopení.Aplikovali své dovednosti k léčení velmi rychle a přinášeli tím laskavost a komfort jejich bohyně Ellen proti nemocem a nákazám.Když začala válka healerové začali podporovat své spolubojovníky přímo na bitevním poli.Použitím přírodní magie dokázali změnit porážku ve vítězství a s postupem času žádná elfí armáda nevyšla do boje bez nich.

cena: 55 lenya


max brnění: 60   zbraň: magická hůl
damage:  4-8(*5-9*)  zásah (%): 110%
budova:Ailantery      Užitečnost ve hře(%): 65%
magie:Healing,Cure disease

upgrade pro Healera
Ellen's gift 500 lenya
- druid,healer a wintermage utratí méně many za kouzla v zalesněných oblastech


Windarcher

Když elfové ovládli tajemství střelby lukem snažili se tuto dovednost skloubit s přirozeným magickým talentem jejich lidu.Windarcherové museli dlouho naslouchat druidům aby vůbec pochopili zákony přírodní magie a mohli začít její sílu využívat v boji.Dokáží se sžít se svou zbraní a vystřelit šíp neuvěřitelnou rychlostí a s hrozivou přesností.Jejich výcvik pod dohledem druidů je ale náročný a vyžaduje čas a trpělivost jejich učitelů.

cena: 30 lenya 25 dřevo


max brnění: 100   zbraň: dlouhý luk
damage:  6-12(*7-12*)  zásah (%): 80%
budova:Armory, Ailantery,Archery hall    Užitečnost ve hře(%): 90%TIP!
magie:: Trueshot efekt: Iceburst*upgrade pro Windarcher
Icestrike 200 lenya 100 dřevo
- windarcher střílí ledové šípy které zmrazují nepřátele


Protector

Když temné rasy začaly překračovat kontinent a napadat území elfů a lidí,staré rasy utvořily nové spojenectví aby se mohli postavit novému nepříteli společně.V těch dobách vznikla cesta Protektorů.S použitím lidských a trpasličích kovů se elfové naučili kovat zbraně a silná brnění pro své nové válečníky kteří využívají nové styly boje.Protektoři byli schopni odrazit hordy temnoty a ochránit elfí království před jistou zkázou.V boji na krátkou vzdálenost je protektor daleko efektivnější než warden i když nemá takovou ochranu jako některé jednotky jiných ras.Přestože elfové zvládli kovat silná brnění nikdy se nenaučili kovy získávat pod zemí,možná proto,že se nedokážou odloučit od slunce.

cena: 80 železo


max brnění: 180   zbraň: dlouhý meč
damage:  11-18  zásah (%): 100%
budova:Armory,Iron armory      Užitečnost ve hře(%): 87%
bonus: resist fire +175% efekt: 2x Iceburst

upgrade pro Protectora
Aryn's Wrath 100 železo 300 lenya
- protektor obdrží ledový meč a vysoké resistence proti ledu


Wanderer

Všichni elfové žijí se silným poutem s přírodou.Ale někteří mají toto pouto slabší,jiní silnější kde se vytváří velmi silné pouto mezi elfem a lesem.Tito elfové stráví hodiny,dny i měsíce putováním po krajině a poslouchají hlasy stromů a šumění větví.Učí se jazykům přírody dokud s ní natrvalo nesplynou.Někteří z těchto vyvolených se stanou druidy,služebníky bohyně Ellen.Ostatní zůstanou více při zemi a stávají se z nich nejlepší stopaři a hraničáři pod sluncem.Těchto pár je elfi nazýváno Poutníci.Jsou to zkušení lučištníci které chrání síla přírody.Jen několik z nich dokáže zvládnou tyto síly a většinou se o nich zpívá v písních a básních.

cena: 45 železo45 dřevo


max brnění: 180  zbraň: dlouhý skladavý luk, 2 dýky
damage: 10-19  5-8 zásah (%): 85%
budova: Armory,Archery hall,Iron armory      Užitečnost ve hře(%): 83%

magie: Iceshield* efekt: 3x Iceburst bonus: resistence proti ohni 175%
upgrade pro Wanderer
Frost shield 100 železo300lenya
- wanderer získá kouzlo Iceshield,ledové dýky a vysoké resistence proti ledu


Ledová kouzelnice (Wintermage)

Tito sluhové zimy čerpají svou sílu z prastarého spojení mezi elfy a ledovou dračicí Aryn.Cenwen, královna elfů, obětovala sama sebe aby ochránila svůj lid před smrtí-na oplátku elfové převzali moc ledového draka.Ale pouze pár z nich je schopno tuto sílu využít.Ti kteří jsou schopni přežít zkoušku zimy a porazit chlad jsou nazýváni Následovníci Aryn.Jejich kůže je bílá jako sníh a tělesná stránka je slabší než u normálních elfů ale na druhou stranu tito vyvolení ovládají strašlivou sílu ledové magie.

cena: 70 lenya


max brnění: 70   zbraň: magická hůl
damage:  3-7  zásah (%): 100%
budova:Ailantery,Hall of Ancients      Užitečnost ve hře(%): 70%
magie:Iceburst

upgrade pro Wintermage
Ellen's gift 500 lenya
- druid,healer a wintermage utratí méně many za kouzla v zalesněných oblastech


Druid

Jen malá část elfů má to odhodlání a sílu následovat cestu lesní bohyně a připojit se ke Kruhu druidů.Podobně jako wandererové mají druidi silné pouto s přírodou ale snaží se toto pouto co nejvíce prohloubit.Žijí ve společenstvích řízených zákonem přírody a slouží svému klanu jako rádci a léčitelé.Ve válkách proti temným rasám se druidové naučili používat sílu přírody v bitvě a vrhnout ji proti nepříteli.

cena: 100 lenya


max brnění: 80   zbraň: magická hůl
damage:  4-7  zásah (%): 110%
budova:Ailantery,Hall of Ancients      Užitečnost ve hře(%): 90%
magie:Aura of healing,Hallow,Cure poison

upgrade pro Wintermage
Ellen's gift 500 lenya
- druid,healer a wintermage utratí méně many za kouzla v zalesněných oblastech


Elfský titán- Ent

Bojové schopnosti: Jejich energie je stabilní. V bitvě se pohybuje kymácením, není totiž už dávno mladým výhonkem. Jeho předností je síla a výdrž. Starodávní Entové ,kteří využívají moci přírody a síly a stáří stromů, používají v boji své mocné ruce.Tito silní válečníci dokáží při ohrožení života rozdávat ostatním jednotkám auru vytrvalosti (Life) a tím zachranit životy jiných elfů.