©2007 Hodnocení her.cz  Autor: Tomáš Jurníček ,Je zakázáno kopírovat texty či jiný obsah

Spellforce-The order of Dawn                     Spellforce-The Breath of Winter                          Spellforce-Shadow of the Phoenix


Návod:

Exlusivní návod do Spellforce -The Breath  of Winter
Jediný návod do tohoto datadisku na českém internetu!!


Vaši postavu vyvolají u starobylého portálu Grim a Lena a ihned se k vám přidají. Vyražte s nimi na východ do uprchlického tábora, cestou pobijte gobliny a slabší démony a vybírejte všechny truhly na které narazíte. V táboře si promluvte nejprve s Aedarem, který vás seznámí s tím, že je třeba najít dva runové válečníky, kteří byli veliteli odporu, a to Dunhena a Reowyse. Podrobnosti, jak je najít nezná, ale pošle vás za skergem Willitem zde v táboře, který by měl vědět více. Willit soudí, že Dunhena byste měli najít v Bouřných skalách, kam se dostanete portálem na severovýchodě této mapy. Vydejte se tedy na sever do bažin , kde vybijte osadu goblinů a vyberte truhlu a pokračujte stále k severu až dorazíte k návratovému kameni, který si aktivujte ( na východ od něj je modře orámovaný kostěný oltář se kterým ale zatím nemůžete nic dělat a využijete ho až mnohem později při plnění questu e) Vyřezávač kostí ). Od něj dále k severu úzkým kaňonem. Portál chrání několik kitharů, jež mají opodál vesnici, kterou můžete zlikvidovat. Zbytku mapy si zatím nevšímejte a projděte portálem do


101 Mirraw Thur 1/3

102 Stormcleaver Rock ( Bouřné skály )
U portálu si promluvte se skergy, kteří vás pošlou na sever hledat Janinu - Dunhenovu družku, kterou zajali kitharové. Cestou k severu likvidujte pavouky a kithary a vybírejte truhly ( to ostatně dělejte stále a není to asi třeba zdůrazňovat ). Po osvobození Janiny se dozvíte, že je prokletá, a jak se kletby zbavit snad ví skergský šaman Hulu ve vesnici na jihovýchodě mapy. Cestou tam likvidujte všechny kithary a jejich vesnice. Můžete si také aktivovat monument orků a stavět osadu, ale je to zatím vcelku zbytečné, protože o monument stejně zanedlouho přijdete. V okolí vesnice poprvé potkáte lezivce, tak se jich všech zbavte a teprve potom vstupte do vesnice. Hulu vám poví, že na Janinu kletbu nestačí a pošle vás za Satriem ( Dunhanovým bratrem ) do tábora na severovýchodě mapy. Tak tedy hurá k severu, kde likvidujte další lezivce a lesní přízraky. Na sever od vesnice narazíte na modře orámovanou truhlu s třemi otvory, tu zatím neotevřete, ale zapamatujte si její polohu (viz nepovinný quest a ). Až konečně dojdete na severovýchod mapy do osady hraničářů a promluvíte se Satriem, napadnou vesnici skergů a vaše monumenty elitní jednotky kitharů. Teď máte jedinou šanci, jít na západ do hor a otrávit zdroj vody kitharů jedem, který dostanete od Satria. Úzká stezka probíhající po severním okraji mapy vás zavede až k severozápadnímu okraji mapy k malému prameni, na který klikněte a nalijte sem jed. Po animaci oběhněte celou mapu a otevřete poslední vrata, v tu chvíli se k vám přidají hraničáři. Společně s nimi zlikvidujte elitní jednotky kitharů, kteří blokují monumenty orků a založ si osady. Pozor ale na to, že hraničáři zrovna orky nemusí a ocitnou-li se v jejich blízkosti, začnou vám je likvidovat, tzn. že to chce postupovat takticky. Až bude armáda kompletní, je čas napadnout tábor uprostřed mapy. Až s ním budete hotovi, otevře se cesta za táborem a můžete jít pokecat s Dunhenem. Po masakru vezměte Dunhenovu runu a vraťte se na místo, kde byl tábor a klíčem nalezeným v levé truhle osvoboďte tři mágy ( viz nepovinný quest a ). Až zde všechno vyřídíte vraťte se do
101 Mirraw Thur 2/3

Po návratu se vám aktualizuje deník s tím, že máte najít Reowyse v Hučícím mokřadu, kam projdete portálem na jihovýchodě mapy. Od návratového kamene u portálu do Bouřných skal se dejte na východ a zdemolujte osadu kitharů, na kterou už teď máte, pár nižších démonů a lezivců. Až narazíte na první ledové elfy a vypořádáte se s nimi proběhne animace a aktualizuje se deník. Od této chvíle se vyhýbejte hlídkám ledových elfů a opatrně směřujte k jihu. Kousek po cestě k jihu je osada orků s pár obchodníky a je tu také Kongar ( viz nepovinný quest b ). Aktivujte si tu návratový kámen, zašmelte co potřebujete a pokračujte k jihu. U monumentu hrdinů si můžete vyvolat Dunhena, který vám pomůže probojovat se na jih k portálu. Ještě je zde další uprchlický tábor, kde můžete pokecat s Aedarem Thalanem, který vám vysvětlí některé souvislosti. Pak už můžete jít hledat Reowyse na mapě
NEW!
103 Echo Swamps ( Hučící mokřad )

Po Reowysovi tady nemusíte dlouho pátrat, přiběhne k vám v animaci hned jak projdete portálem. Sdělí vám, že není svým pánem, ale že jeho runu vlastní mág Whorim, který sídlí na této mapě ve východních horách. Mág přikáže Reovysovi likvidaci vašeho avatara, takže ho zabijte a slibte mu, že získáte od mága jeho runu. Aktivujte si návratový kámen a pokračujte k monumentu temných elfů, který si můžete aktivovat a postavit osadu. Tu ale s největší pravděpodobností neubráníte, protože v okolí je množství nepřátelských táborů, odkud se na vás brzy vrhnou kvanta nepřátel. Jděte tedy pouze se svým hrdinou ( a samozřejmě Grimem a Lenou ) tunelem na východ a pomalu čistěte mapu od táborů zlobrů a grargů. Při cestě na východ narazíte na mága označeného jako maskovaný ( viz nepovinný quest c ). Po totální destrukci tábora uprostřed mapy s vámi promluví skřetí velitel Horta a nabídne službu - řekne vám jak se dostat do whorinova tábora, který je velmi dobře chráněný. Řekne, abyste ho následovali a otevře bránu k dalšímu návratovému kameni. Pak osvětlí, že přístup do tábora je možný pouze vyschlým korytem řeky, kde však hlídkují elitní whormovi skřeti. Hortar radí, že nejjednodušší cesta bude, když mu předáte flétnu, kterou lze ovládat mohutné lezivce a kterou vlastní skřetí velitelka Svera v táboře na severozápadě mapy. Hortar chce za pomoci lezivců prolomit obranu whorinova tábora. K ohradě lezivců však nepůjde dříve, než zlikvidujete všechny stromové přízraky, jež ohradu chrání. Vraťte se tedy na začátek mapy, založte osadu temných elfů a probojujte se tábory na severozápadě. Až vyřídíte velitelku tábora Sveru, seberte flétnu a klíč a pokračujte dál. Probojujte se až na konec osady a klíčem si otevřete cestu dál. U modře orámovaného obelisku skoncujte s namakaným goblinem a klikněte na obelisk; budete vyzváni k obětování zlaté mince. Pokud tak učiníte dotkněte se dvou symbolů a obelisk vás obdaruje podle toho v jakém pořadí se symbolů dotknete; kombinace jsou následující ( svitky jsou na kouzla 4 úrovně ): oko-oko: čerpání many, oko-lebka: vymítání, oko-ropucha: sluneční mince, oko-ruka: aura nemotornosti, lebka-oko: aura přizpůsobení, lebka-lebka: měsíční mince, lebka-ropucha: rozklad, lebka-ruka: hvězdná mince, ropucha-oko: ohnivá koule, ropucha-lebka: šílenství, ropucha-ropucha: nemrtvý goblin, ropucha-ruka: mince s lebkou, ruka-oko: neviditelnost, ruka-lebka: aura regenerace, ruka-ruka-ropucha: zmrazení, ruka-ruka: účinné léčení. Postupně vyvražděte všechny stromové přízraky toulající se korytem. Nezapomeňte srovnat se zemí tábor orků na sever od koryta. Po zabití posledního stromového přízraku otevře Hortar bránu mezi vyschlým korytem a monumentem temných elfů a přemístí se před ohradu s obrovskými lezivci. Doplňte si armádu temných elfů a jděte si promluvit s Hortarem. Dejte mu flétnu a vraťte se kousek zpátky. Až lezivci zdecimují hlídky elitních orků, vyberte truhlu v jejich prázdné ohradě ( viz nepovinný quest c ) a postupujte k jihu. Místa, kam se lezivci přesunuli si zatím nevšímejte ( nemáte na ně ani náhodou ) a postupujte dál k whorimovu táboru. Z whorinovi mrtvoly seberte Reowysovu runu a dejte se pěšinou za táborem, kde vykostěte několik orgských ohnivých mágů a kamenných golemů, aktivujte si návratový kámen, vyřiďte si na této mapě všechno potřebné a přeneste se zpět do
NEW!
101 Mirraw Thur 3/3

Aktivujte monument hrdinů, vyvolejte Dunhena a Reowyse a přesuňte se s nimi do východního tábora. Po animaci se otevřou vrata do města ledových elfů a vy se tam společně s dvaceti uprchlíky můžete vydat. Po dobití města vezme Grim hlavní kněžce jakýsi klíč. Z osady se dejte k jihu a napadněte hlídku před branou do vězení. Ve chvíli kdy padne poslední ledový elf, Grim proběhne branou , osvobodí temného prince a spolu s ním vpustí do Mirraw Thur nepřátelské purpurové temné elfy. Lena zůstane s vaším avatarem a požádá o pomoc velitelku ledových elfů. Následujte tedy hlídku ledových elfů na sever a cestou ničte co nejvíc purpurových temných elfů. Až se dostanete do města ledových elfů na severovýchodě aktivujte si návratový kámen a projděte portálem do
104 Frostfall ( Ledopád )

Po animaci vám Lena řekne, že se máte dostat k monumentu orků uprostřed mapy a zlikvidovat všechny nepřátelské orky, trolly a stromové přízraky. Vydejte se tedy k severu, vyčistěte okolí monumentu orků a obnovte osadu. V momentě, kdy aktivujete orgský monument přijdou portálem do Ledopádu uprchlíci z Mirraw Thur. Usídlí se nedaleko osady orků a začnou si z tvých zásob jídla odebírat dávky na cestu do hor ( potřebují 1000 jednotek jídla ). Až jim zbyde dodat asi 300 jednotek, vtrhnou na mapu elitní jednotky temných elfů. Musíte se svými válečníky bránit osadu, dokud to jde. Až uprchlíci získají veškeré jídlo, které potřebují, odeberou se severně do pevnosti elfů. Zanedlouho po tom už skutečně není možné orgský tábor udržet, proto se rychle přesuňte za uprchlíky, aktivujte monument elfů a braňte pevnost dokud to bude možné. Nejprve útočí docela slabí temní elfové, ale nakonec se přiženou elitní jednotky a vaše oddíly snadno rozdrtí. V tu chvíli vyběhněte severně za Lenou. Ta se vyděsí, že brána do hor je zamčená a pošle vás na západ pro elfskou klíčnici. Aktivujte si nedaleký monument hrdinů, vyvolejte si pomocníky a společně s nimi se probijte hejny vlkodlaků na západ. Tady přemluvte klíčnici, ať vám otevře bránu a doprovoďte ji zpět k Leně. Na skalách při cestě k zamčené bráně je několik zajímavých truhel a také Gultark ( viz nepovinný quest c ), tak si tam zajděte. Před branou pokecejte s klíčnicí, která vám otevře bránu. Doprovoďte Lenu do města za branou, přijměte do party další jednotky ledových elfů a braňte město před elitními temnými elfy, dokud uprchlíci neprojdou bezpečně portálem na západě. Až se tak stane, napadne vás samotný Drakon Arach, který vedl útok. Využijte zbylých elfů i Lenu a skoncujte to s ním. Bitva o Ledopád skončila, tak projděte portálem na mapu
105 Tirganach (Domovská země,centrum obchodnictví)

Nejprve odpravte kostlivce a gobliny severně od portálu a potom jděte s uprchlíky k bráně na jih. Klíč od brány seberte vlkodlakům tak, aby vám zbylo co nejvíc ledových elfů, protože je budete ještě dost potřebovat. Otevřete vrata a opatrně postupujte vpřed. Ledoví elementálové různých kategorií jsou dost nepříjemní a uprchlíci, které musíte chránit, jdou skoro stále kupředu vstříc dalším nepřátelům. Nezapomeňte zlikvidovat tábor elementálů západně od cesty a pak už se zbylými uprchlíky vstupte do velkého města ledových elfů. Prokecněte Aedara Thalana, který se vám odmění za záchranu. Pak promluvte s Lenou a zjistíte, že zůstane v Tirganachu a pošle vás za Elune, ta vám objasní proč služebníci ohně unesli elfí královnu a pošle vás za nejvyšší kněžkou Aedale, která snad ví, jak bojovat proti silám ohně. Aedale poradí, že by pomohlo kouzlo prokletí ohně, které zná trpaslík v Rychlopřélbě, městě v Ledových hlubinách. Musíte tedy najít portál do Ledových hlubin na severovýchodě Tirganachu. Projděte tedy východní branou, které je už teď otevřená a zpacifikujte ledové vlky u monumentu hrdinů. Ten aktivujte, vyvolejte si pomocníky a sám zajděte do trollýho tábora, oběhněte modře orámovanou sochu trolla a počkejte až do tábora dorazí trollové, pak jim můžeš prostřednictvím sochy zadávat rozkazy. Pokračujte stezkou na severovýchod a cestou ničte kostlivce, gobliny a podivné poletující hlavy různých druhů. Postupujte pomalu stále na sever až dorazíte k portálu. Tady nezapomeňte aktivovat návratový kámen, vybrat runy dělníků všech ras z jedné z truhel a postupte na mapu
106. Winterdeep ( Ledové hlubiny)

Jakmile vstoupíte do Ledových hlubin, aktualizuje se deník s vy se dozvíte, že musíte vymítit duchy mrtvých bojovníků, kteří zde padli. Kousek severně je monument hrdinů, aktivujte ho a pokračujte dál na sever. V táboře, na který brzy narazíte, promluvte s trpaslíkem Erlinem, objasní vám další okolnosti. Kousek východně je trpasličí monument, který ale zatím neaktivujte. Nejprve si poraďte s kostlivci, kteří se usadili na severu a brání přístup k měsíčnímu stříbru. Pokračujte osadou na východě s nemrtvými elfy a ledovými golemy. Na severovýchodě je modře orámovaná mozaika chráněná strážcem mozaiky, nelze s ní však zatím cokoli dělat. Dejte se tedy k jihozápadu a srovnejte se zemí tábor nemrtvých elfů a trpaslíků uprostřed mapy. Západní pěšinou před táborem se dostanete do další osady kostlivců, kteří brání přístup dále k jihu. Po jejich devastaci pokračujte úzkým kaňonem na jih. Ukončete věčný souboj velitelů nemrtvých trpaslíků Rograse a nemrtvých elfů Garvyn. Po Garvyn zbyde klíč od tajného údolí, které se nachází na západě této mapy. Klíčem otevřete bránu a poraďte si s několika Pány vlků, kteří dokážou vyvolat dost silné vlky - společníky elfů. Dále se tu nalézá Kyra, po níž zbude její esence ( viz quest c) - Maskovaný ). V truhle na východ od místa, kde bojovali velitelé, najdete první díl mozaiky, který vložte do rámu modře orámované mozaiky a nedaleko monumentu hrdinů se objeví silná skupina kostlivců a Strážce druhého fragmentu. Až od něj získáte druhý dílek a dáte ho do mozaiky, objeví se kostlivci v místě, kde byli odstřelovači nad kaňonem. Po zlikvidování Strážce třetího fragmentu a zasunutí dílku do mozaiky se dost tuzí kostlivci objeví před truhlou, kde jste našli první fragment. Zlikvidujte Strážce čtvrtého ( posledního ) fragmentu a jděte ho zasunout do mozaiky. Dávejte si ale pozor, protože se kostlivci objeví přímo okolo mozaiky a navíc Pán mozaiky bude asi na vás teď až příliš silný, protože je na úrovni 25 a navíc stále generuje gobliny, kteří ho uzdravují. Pokračujte tedy na jih mapy a projděte portálem na mapu:
106. Winterdeep ( Ledové hlubiny)

Hned u portálu vyberte truhlu a vyměňte si runy dělníků všech ras. Jděte dál do města a promluvte s trpaslíkem Ragnarem Undalfskjarem, který vám sdělí, že vámi hledaný starobylý trpaslík je vězněm podivným monstrem Gorkem na východní straně mapy a že Rychlopřélbu ovládají nemrtví, před kterými je třeba se urgentně bránit. Aktivujte tedy urychleně nedaleký trpasličí monument, obsaďte všechny připravené budovy a začněte rychle vyvolávat vojáky. Až odrazíte první nápor nemrtvých, aktualizuje se denník a vy si jděte znovu promluvit s Ragnarem Undalfskjarem, který vám prozradí, že osadu lze ubránit jedině tak, že se vydáte na severovýchod za trpaslíkem Uramem Gursanem a přimějete ho, aby odstřelil stěnu u kaňonu nedaleko jižní části města a zabránil tak přístupu nejsilnějších bojovníků nemrtvých do osady z východu. Postavte tedy hlídku trpasličích válečníků na jih od osady a braňte ji před nájezdy kostlivců. Sám se s další skupinkou trpaslíků vydejte severovýchodním průsmykem za střelmistrem. Cestou srovnejte se zemí jedno město nemrtváků a probojujte se k domu trpaslíka na severovýchodě mapy. Uram Gursam se po rozhovoru s vámi vydá na jih, takže ho ochraňujte před kostlivci až dorazí k hromadě kamení nad soutěskou, kterou odstřelí a zabrání tak, aby se nemrtví hrnuli do osady z jihu. Při dalším postupu si dejte pozor, abyste se k této soutěsce nepřiblížili z druhé strany, protože jsou tu kostlivci na velice vysoké úrovni na které v této fázi hry rozhodně nemáte. Přesuňte tedy jednotky k severovýchodní soutěsce, kde vám budou v boji pomáhat svaté trpasličí sochy a pomalu se posunujte směrem k jihovýchodu. Jde to pomalu, ale jde to. Postupně zlikvidujte osadu, která generuje další a další nebezpečné kostlivce a na severovýchodě si aktivujte další trpasličí monument, vyberte zde truhlu s plány staveb a jednotek lidí. Můžete tu také využít zdroje měsíčního stříbra a železa, pokud vám suroviny nestačí. Teď přišel čas na zabití Gorga a osvobození Wildjalfa z jeskyně, ve které je vězněn. Až Gorga napadnete, dejte si ale pozor, protože když mu klesne životní energie za polovinu, tak vyvolá čtyři Starobylé ledové obry, které musíte taky postupně zlikvidovat. Z jeskyně pak osvoboďte Windjalfa Starobylého a doprovoďte ho do města. Po cestě vás ale napadnou asi tři skupinky vlkodlaků, takže Wildjalfa ochraňte a ve městě s ním promluvte. Po krátké diskusi vám dá kouzlo prokletí ohně. S kouzlem se můžete vrátit na mapu:

105 Tirganach (Domovská země,centrum obchodnictví)
Nejprve si promluvte s Elune, která vás pošle do severní oblasti najít klíč od brány do zemí ohně. Nedaleko za severní branou města je Zanzaar se svojí stráží, takže ho odstraňte a seberte od něj pavoučí klíč, který ukažte Elune od níž se dozvíte, že tímto klíčem lze otevřít bránu do zemí ohně. Nyní je otevřená i jižní brána města, takže jí projděte, zbavte se otravných vlkodlaků a klíčem otevřete bránu. Za branou zdevastujte osadu ledových elementálů, kousek dál si poraďte s kostlivci a portálem projděte do lokace:

Lena s vámi pokračuje na tuto mapu a prozradí vám, že uprostřed mapy je je město temných elfů, které musíte dobít. Aktivujte si návratový kámen a z truhel u lidského monumentu vyberte runy dělníků a stavební plány temných elfů. Nyní můžete prozkoumat mapu a hledat způsob, jak se do temného města dostat. Nejprve srovnejte se zemí malou trollí osadu na sever od lidského monumentu a pokračujte severním směrem; k cestě touto částí mapy zvolte denní dobu ( viz nepovinný quest h ). V severozápadním koutě mapy osvoboďte monument elfů od nadvlády trollů a aktivujte si zde návratový kámen. Úplně na severovýchodě této části mapy objevíte portál do další části, kterým ale projděte až ve chvíli, kdy zdevastujete osadu temných elfů před temnou zdí uprostřed mapy. Až projdete na druhou stranu, tj, do jižní části mapy, vydejte se směrem na severovýchod, kde narazíte na monument hrdinů. Zde si vyvolejte svoje spolubojovníky a s nimi systematicky vyčistěte tuto část mapy. Potom navštivte osadu trpaslíku v jihovýchodní části mapy, promluvte zde s Borondirem a trpaslíci se k vám přidají. Když přijdete s trpaslíky k uzamčeným vratům temné zdi, Borondir si s vámi bude chtít promluvit. Po rozmluvě otevře vrata a vaše jednotky mohou projít do této části mapy. Na tento moment je však dobré se připravit tak, že před tím než Borondir bránu otevře postavíte na její druhé straně silné opevnění z věží lidí a elfů a připravíte si zde co nejvíc jednotek, protože v momentě, kdy bořitelé prorazí bránu, začnou se sem z jihu valit vojska temných elfů a trollů. Po otevření brány tedy rychle projděte se svým hrdinou, trpaslíky i runovými pomocníky do opevnění na druhé straně, odrazte první silný nápor a zvolna postupujte vpřed. Nejprve srovnejte se zemí další město temných elfů a na jihovýchodě pak silně opevněné město trollů. Až se vám to podaří pokračujte portálem na mapu:
107 Nevershade Frontier ( Bezstínná hranice)
108 Shal´Dun

K portálu k vám v animaci přijde Drakon Graig Un´Shallach, který vás seznámí s tím, že Shaldun je rozdělen do tří osad a že každý z velitelů měst má jeden klíč od brány do Ohnivých skal ( další části mapy ), kam se musíte dostat. Tyto klíče musíte získat. Nejprve se dejte na jih zlikvidovat doupě písečných draků, aby se vám tu zbytečně nepletly. Pak napadněte hvězdné město uprostřed mapy a získejte hvězdný klíč. Promluvte zde s Archónem Shil´Zharem a dozvíte se, že do dalších měst se lze dostat zadními vchody, když aktivujete příslušný obelisk. Z ohrad uprostřed města můžete osvobodit vhozením hvězdné, sluneční a měsíční mince Ledového mistra ( hodí se k likvidaci měsíčních věží, které chrání měsíční město ) a Ohnivého mistra (hodí se k likvidaci slunečních věží, které chrání sluneční město ). U dvou portálů se zde nachází dva obelisky, ze kterých lze získat vhozením příslušných kombinací měsíční, sluneční a hvězdné mince různé užitečné předměty a kouzla. Z obelisku u portálu do Ledopádu lze získat tyto předměty vhozením následující mincí ( sluneční =S, měsíční =M, hvězdná = H ): S-S-S= kathaijská zbroj, S-S-M= kathaiská helma, S-M-M= zbroj železných jestřábů ( součást sady kritický kontaktní zásah ), M-M-M= našeptávač větru (luk), S-M-H= Planoucí oko ( žezlo ), S-S-H= helma železných jestřábů ( součást sady kritický kontaktní zásah ), S-H-H= střelecká kuše, M-M-H= meč s plamennou čepelí, M-H-H= kalhoty železných jestřábů ( součást sady kritický kontaktní zásah ), H-H-H= mince s lebkou. Z obelisku u portálu do Mirraw Thur lze získat svitky těchto kouzel 8 úrovně vhozením následující mincí ( sluneční =S, měsíční =M, hvězdná = H ): S-S-S= hypnóza, S-S-M= otřes, S-M-M= ledová vlna, M-M-M= aura světla, S-M-H= poprvé mince s lebkou, dále pak jen hvězdná mince, S-S-H= sebeiluze, S-H-H= vlna kamení, M-M-H= aura regenerace, M-H-H= aura vysátí života, H-H-H= plošná bolest. Teď přistupte k obelisku jižně od města a otevřete bránu pomocí ruky. Zbavte se skupinky nemrtváků a obživlých chrličů, dobijte monument trollů na jihu mapy a pomocí Ohnivého mistra uvolněte cestu na západě od slunečních věží. Zadem se probojujte stezkou na sever mapy ( sluneční a měsíční věže likvidujte za pomoci příslušných mistrů ), obsaďte další skřetí monument a uvolněte si cestu od věží na západ od něj. Až teď aktivujte monumenty skřetů a trollů a založte osady. Promluvte s poslem z měsíčního města, který stojí u jižnějšího monumentu skřetů a odmítněte s ním spolupracovat ( lze to udělat i tak, že vám posel klíč bez boje předá, ale tuhle možnost jsem nezkoušel, tak to můžete zkusit sami ), vydá se naštvaně k severu, kde vy už máte přichystané jednotky skřetů s ohnivými věžemi a na jihu máte trolly s vrhači kamení (obyvatelé slunečního města jsou totiž proti ohni imunní ). Na jihu se za pomoci trollů posunujte na východ ke slunečnímu městu a získejte zde od vládce sluneční klíč. Archón Vám tu dá dalšího Ledového mistra. Na severu se za pomoci skřetů posunujte rovněž na východ vypalte měsíční město a od vládce získejte měsíční klíč. Archón Vám tu dá dalšího Ohnivého mistra. Pobijte všechno co zbylo v této části mapy, pomocí tří klíčů odemkněte jednu ze tří bran a portálem projděte do druhé části mapy - Ohnivých skal. Po vstupu sem se Vám aktualizuje deník s tím, že máte zabít Grima. Nejprve osvoboďte monument hrdinů a vyvolejte si pomocníky. Postupně vybijte celou mapu a nezapomeňte na komplex nacházející se zpět na západ. Severní část se skládá ze dvou prostorů s modře ohraničenými truhlami. Menší severnější část se 4 truhlami chrání pekelné stvůry. Až to zde vymlátíte můžete kliknout na truhly a po vhození příslušných mincí truhly otevřít. Truhly však otevírejte s rozmyslem, protože asi nebudete mít tolik mincí, abyste je otevřeli všechny. Nejvzácnější věci jsou v truhlách, které lze otevřít pěti mincemi s lebkou ( vždy truhla 3 ), tak rozmyslete kterou truhlu otevřete. V těchto 4 truhlách se nachází následující věci:
1.        Dračí čelist, Světlonoš, Prsten sesilatelů, Znak vnějšího kruhu
2.        Sametové kalhoty, Zbojnická helma, Brnění elitního střelce ( část sady Kritický střelecký zásah ), Uniqueltem Electrumband ( pěkná kouzelnická róba )
3.        Runa lučištnice Macey ( level 25 ), Roucho pána nákazy, Hůl arcimágů, Elitní holenní chrániče, Železná hvězda, Bažinný žahavec ( dýka )
4.        Válečný štít z ohnivé oceli, Světobor, Obřistih, Sekera chaosu

Větší jižnější část s 5 truhlami chrání skupina bazilišků a jsou zde tyto věci:


1.        Znak vnějšího kruhu, Starobylá seveřanská helma, Runa lučištnice Jennifer ( level 18 ), Mistrovská šavle
2.        Zbroj věčnosti, Pokovaná válečná helma, Roucho soustředění ( část sady Kritický magický zásah ), hvězdná mince
3.        Luk lovce čarodějnic, Hůl omráčení, adamantinový hrudní plát, kvalitní ocelové chrániče, Bojová helma, Runa sesilatele Darka ( level 25 )
4.        Dvojúder, Prsten spásy, Runa válečníka Mignona ( level 20 ), sluneční mince
5.        Runa bojovnice Yonie ( level 18 ), Kovový prsten, Elfský luk, měsíšní mince

1.        Válečný palcát seveřanů, sluneční, měsíční a hvězdná mince
2.        Utranská mistrovská kuše, Trpasličí prorážeč, malachit, Chrániče elitního střelce ( část sady Kritický střelecký zásah )
3.        Živelná hůl, Runa mentalisty Eydise ( level 25 ), Smrštilam, Helma podstaty, Chrániče z temné oceli, Živelná pěst
4.        Paladinské kalhoty, Cechovní prsten, Žezlo mistrovství, Runa mentalisty Zerebra ( level 19 )
5.        Temná kosa, Elfský stříbroluk, Obřadní hůl, mince s lebkou
6.        Vyztužené kožené kalhoty, Elfská ocelová helma, Sálající opasek, Runa sesilatele Ambera ( level 20 )
7.        Trpasličí prorážeč, Severská válečná motyka, Válečný prsten, Helma podstaty
8.        Prsten arcimágů, Prsten čisté víry, Obsidiánová maska arcimága, helma elitního střelce (část sady Kritický střelecký zásah )
9.        Runa mága Stiga ( level 19 ), Čapka útěku, Štít modrého draka, Elitní holenní chrániče

Na jihu této části mapy zabijte Shar Arduina a vezměte si jeho esenci. Do středu mapy se sem také přesunul Maskovaný. Až zneškodníte všechny nepřátele vrhněte se na západě na Grima,
Jižní část s 9 truhlami hlídají podivné poletující lebky a jsou zde tyto věci:109 Firefangs ( Lávové útesy )

Po vstupu na tuto mapu vás Ohnivý anděl požádá, abyste uchránili kraj od Stínů, které vystupují z čepele a zaplavují celou oblast. Problém je však v tom, že Stíny většinou nevidíte. Nejprve je tedy nutné najít způsob, jak můžete Stíny vidět, dále je třeba vymyslet, jak stíny zahnat. Z truhel u monumentu temných elfů si vezměte chybějící stavební plány, vydejte se na průzkum mapy a likvidujte Stíny, které se náhodně zjevují. Na západní straně najdete poustevníka Chosaina, který vám prozradí, že Stíny se zviditelní za pomoci magického prstenu, který vlastnil, ale rozbil ho a část ho nechal ve svém starém táboře, kam ho nyní následujte ( je to na východní straně mapy ). Než si s ním v táboře promluvíte, aktivujte monument temných elfů a založte osadu. Dejte však pozor, protože se všude náhodně zviditelňují Stíny, je dobré si všechny zdroje dobře opevnit magickými věžemi a hypnotizéry. Až budete mít pocit, že jste dobře připraveni, zajděte znovu do tábora za poustevníkem Chosainem, který vám předá Stínový prsten. V tu chvíli se zviditelní všechny Stíny a půjdou po vás. Nejprve se probojujte k oltáři jižně od osady a vyvolejte nečistý Zarachův plamen ( vypadá jako elementál ohně ) a s ním se vydejte zažehnout čtyři magické ohně, které ale musíte následně chránit před uhašením. V každém rohu mapy je jeden oheň, který po zapálení obestavte magickými věžemi a hyptotizéry a raději zde nechte i pár elfských vojáků. Po zapálení všech čtyř plamenů se přestanou Stíny objevovat a vy jděte k Ohnivému andělovi na jihovýchod mapy pro Stínovou čepel. Ohnivý anděl záhy zjistí, že jste mu nepřišli pomoci, ale že si chcete vzít čepel, kterou hlídá, proto je nutné ho zpacifikovat. Po boji seberte věci, které po něm zbyly a z modrého kolečka před ním vytáhněte Stínovou čepel. Je čas vrátit se do Shaldun a promluvit si s Drakon Craig Un´Shallachem, který vám předá ohnivý kámen sloužící k otevření brány za ním. Vybavte se Stínovou čepelí, otevřete bránu a pokračujte portálem do:

Tip: Stíny se na vás začnou chrlit až potom co získáte shadow ring, proto hned po vstupu na mapu aktvivujte monument a postupně si opevňěte celý ostrov, k rodišťům stínu dejte spoustu věží ,která je v budoucnu zneškodní.Potom až bude vše nachystane ,tak jdetě pro prsten k nemocnému služebníkovi(truhla).Potom zajděte na kopec kousek od základny a vyvolejte Zarachuv plamen(elementál) a postupně zapalte všechny rodišťě stínů , až budou všechny zapáleny, půjdete za FireAngelem , který se na vás rozlobí že mu chcete vzít shadowblade a vyvolá si ďábli.FireAngel má 28 levelů a je svelmi silný.Zde je celkem problém ho porazit ,proto doporučuju jít nakoupit silnější runy Temných elfů a bojovníků.Potom udělat maximum vojáků a zaútočit( těsně než zaútočíte si hru uložte) na poprvé se vám možná nepovede ho zabít ,ale když to vyzkoušíte s tím samím vojskem několikrát tak ho zničíte.Zde se právě hodí hru uložit.


109 Firefangs ( Lávové útesy )
Po vstupu na tuto mapu vás Ohnivý anděl požádá, abyste uchránili kraj od Stínů, které vystupují z čepele a zaplavují celou oblast. Problém je však v tom, že Stíny většinou nevidíte. Nejprve je tedy nutné najít způsob, jak můžete Stíny vidět, dále je třeba vymyslet, jak stíny zahnat. Z truhel u monumentu temných elfů si vezměte chybějící stavební plány, vydejte se na průzkum mapy a likvidujte Stíny, které se náhodně zjevují. Na západní straně najdete poustevníka Chosaina, který vám prozradí, že Stíny se zviditelní za pomoci magického prstenu, který vlastnil, ale rozbil ho a část ho nechal ve svém starém táboře, kam ho nyní následujte ( je to na východní straně mapy ). Než si s ním v táboře promluvíte, aktivujte monument temných elfů a založte osadu. Dejte však pozor, protože se všude náhodně zviditelňují Stíny, je dobré si všechny zdroje dobře opevnit magickými věžemi a hypnotizéry. Až budete mít pocit, že jste dobře připraveni, zajděte znovu do tábora za poustevníkem Chosainem, který vám předá Stínový prsten. V tu chvíli se zviditelní všechny Stíny a půjdou po vás. Nejprve se probojujte k oltáři jižně od osady a vyvolejte nečistý Zarachův plamen ( vypadá jako elementál ohně ) a s ním se vydejte zažehnout čtyři magické ohně, které ale musíte následně chránit před uhašením. V každém rohu mapy je jeden oheň, který po zapálení obestavte magickými věžemi a hyptotizéry a raději zde nechte i pár elfských vojáků. Po zapálení všech čtyř plamenů se přestanou Stíny objevovat a vy jděte k Ohnivému andělovi na jihovýchod mapy pro Stínovou čepel. Ohnivý anděl záhy zjistí, že jste mu nepřišli pomoci, ale že si chcete vzít čepel, kterou hlídá, proto je nutné ho zpacifikovat. Po boji seberte věci, které po něm zbyly a z modrého kolečka před ním vytáhněte Stínovou čepel. Je čas vrátit se do Shaldun a promluvit si s Drakon Craig Un´Shallachem, který vám předá ohnivý kámen sloužící k otevření brány za ním. Vybavte se Stínovou čepelí, otevřete bránu a pokračujte portálem do:

Cerwen je vězněna Fial Dargem na dně Propasti. Cestu sem však blokují čtyři stěny z přízračného ohně, který udržují čtyři bytosti: netvor Ahrr, řezník Grorr, ohnivý strážce Koliprag a Flammagor. Ty musíte nejprve odstranit, abyste mohli do vnitřní části Propasti projít. Než vyrazíte promluvte s Willitem, který se zde náhle u portálu objeví a přidá se k vám. Od portálu se dejte cestou vpravo a zneškodněte mantichory, které jsou volně k vidění po celé mapě, proběhněte kolem malé osady temných elfů až k monumentu elfů. Tento monument si aktivujte a Willit u něho zůstane. Začněte vyvolával elfské dělníky na těžbu dřeva a ihned běžte cestou nad táborem do nedalekého tábora polárních vlků, který srovnejte se zemí a zbavte se řezníka Grorra. Ihned se dejte do stavby hráze ze střeleckých věží elfů napříč největším vchodem do údolí ( dávejte ale pozor , aby vás nespatřili poměrně velké skupiny temných elfů, které tu pravidelně procházejí a než budete připraveni hravě by si s vámi poradili ). Z jihu sem přichází množství polárních vlkodlaků, které za pomoci věží odstraňujte. Až budete mít tábor dostatečně opevněný, zbavte se hlídek temných elfů a jejich malých osad na sever a západ od vaší základny. Pokračujte na jihozápad mapy odkud na vás útočí polární vlkodlaci a zdevastujte jejich velkou osadu i s netvorem Ahrrem. Vraťte se k do tábora, doplňte jednotky a vydejte se soutěskou na východ. Až dojdete k návratovému kameni na severu, vyčistěte soutěsku před ohnivými branami od temných elfů a jejich osadu na kopci. Zde také najdete sídlo Ohnivců v čele s Flammagorem. Dojděte až k monumentu skřetů, který si můžete aktivovat, ale myslete na to, že se skřeti s elfy nesnesou. Před soutěskou s ohnivými branami zatím vybudujte opevnění z elfských zmrazovačů. Zbývá vydat se do jihovýchodního koutu mapy a zdevastovat osadu ohnivých elementálů i s ohnivým strážcem Kolipragem. Smrtí posledního strážce padne stěna přízračného ohně a vy můžete pokračovat do vnitřní části Propasti. Postupujte pomalu kupředu se svojí elfskou armádou ( osvědčili se Větrostřelci upgradovaní ledovými šípy a zmrazovače ) a vybijte temné elfy, ohnivé golemy a ohnivé draky v této části mapy. Na západní straně si aktivujte návratový kámen a projděte vybaveni Stínovou čepelí k Cerwen. Objeví se Fial Darg, který v animaci zabije Lenu, takže mu to vraťte a promluvte s Cerwen. Od ní se dozvíte, že teď je třeba umlčet Aryna. Následujte tedy Cerwen na mapu:
110 The Abyss ( Propast )

105 Tirganach (Domovská země,centrum obchodnictví)
U monumentu hrdinů si vyvolejte pomocníky a promluvte s Cerwen uprostřed Tirganachu. Dozvíte se, že Fial Darg Aryna očaroval a že on teď není schopen Cerwen poslouchat. Je tedy třeba Aryna oslabit, aby ho Cerwen mohla zbavit prokletí. Otevře se brána na severu Tirganachu a vy se přes ledová dráčata a supersilného ledního medvěda Ledového drápa probojujte k portálu a pokračujte na finální mapu:
Frostweaver Rift ( Soutěska Mrazivého snovače ) Finální mapa!

Prvním úkolem zde je promluvit si s Murimem - velitelem trpaslíků. Od portálu pokračujte na sever a probojujte se přes ledová dráčata až do středu mapy, kde si aktivujte monument hrdinů a promluvte s Murimem. Poví vám, že musíte za pomoci ohnivých krystalů zničit šest malých a tři velké dračí kameny. Dále přivolá trpasličí horníky, kteří pro vás budou těžit kámen z dolů, které jsou rozptýlené po východní části mapy. Trpaslíci začnou do Soutěsky Mrazivého snovače vstupovat portálem, kterým jste sem přišli i vy z Tirganachu a běží k některému z dolů těžit suroviny a občas narazí při těžbě na ohnivý krystal, což vám oznámí a nesou ho k trpasličímu monumentu. Problém je však v tom, že se ze začátku moc daleko nedostanou, protože je ihned zlikvidují ledová dráčata obnovující se u dračích kamenů. Aktivujte tedy trpasličí monument a začněte stavět osadu. S částí runových hrdinů chraňte osadu a s částí se snažte ochránit trpasličího horníka s ohnivým kamenem. Později vám přibudou i trpasličí válečníci. Až budete mít první ohnivý kámen vydejte se zničit malý dračí kámen na jih od vaší osady. Vymlaťte ledová dráčata poblíž kamene, klikněte na něj a je deaktivovaný. Dejte si však pozor na to, že u sebe nesmíte mít nikdy více než jeden ohnivý kámen, proto se snažte po jeho získání jít ihned k dračímu kameni a použít ho. Postupně deaktivujte všech šest malých dračích kamenů ( tři jsou na jihu mapy a další tři na severovýchodě ). Až budete hotovi s malými kameny, zabezpečte osadu pomocí trpaslíků a vydejte se s runovými pomocníky jednou ze dvou cest na západ, kde deaktivujte tři velké dračí kameny, které generují velké ledové draky ( level 27 ), takže si na ně dejte pozor. Ve chvíli, kdy se vám podaří deaktivovat poslední velký dračí kámen se aktualizuje deník z něhož se dozvíte, že vaše počínání vyděsilo místní divoké tvory, kteří brzy zaútočí ze všech stran na osadu trpaslíků. Přesuňte se tedy zpět do tábora a ubraňte ho před nájezdem ledových dráčat, ledových golemů, polárních vlků a medvědů, ledových elementálů a bůhvíčeho ledového ještě. Když se podaří ubránit trpasličí osadu aktualizuje se znovu deník a na západě se otevře brána k Arynovi. Připravte se tedy na finální boj - oslabení Aryna. Vyvolejte si dost trpasličích jednotek a oživte padlé runové bojovníky ( užiteční budou zejména ti, kteří umí bojovat na dálku a mágové, protože až k Arynovi se nadostanete ) a vybavte je vším co je ochrání před ledovými útoky. Naběhněte na Aryna a odstřelujte ho z luků, kuší a magií. Trpaslíky nechte venku, aby vám kryli záda, protože se zde stále obnovují dvě ledová dráčata ( level 22 ). Až Aryna téměř zabijete, spustí se animace a máte tuto skvělou hru za sebou, pokud se tedy nevrhnete na druhý datadisk - Spellforce: Shadow of the Phoenix, kde se konečně dozvíte, jak celé dobrodružství tohoto světa dopadne.
Nepovinné úkoly - Questy

a)        Tři mágové
Až srovnáte se zemí tábor uprostřed mapy Stormcleaver Rock a najdete v truhle klíč. Tím osvoboďte postupně tři uvězněné mágy. Každý z nich Vám řekne, že chce s vámi mluvit a odejde ke svému domu nedaleko Dunhenova skonu za táborem. Postupně s nimi promluvte a zjistíte, že všichni po vás chtějí sošku - žabí modla z modře orámované truhly na této mapě a dají vám kámen, kterým lze truhlu odemknout. Zajděte pro sošku a dejte ji jednomu z mágů. Zbylí dva se na vás vrhnou a musíte je zabít. Potom si opět promluvte s mágem, kterému jste dali sošku a znovu vás odmění. Mága zvolte podle toho, jak se vám hodí předměty získané od něho. Vědma Renya vám dá svitek esence živlů 2. úrovně, svitek živelné všemohoucnosti 2. úrovně, hvězdnou minci a kostěnou přilbu; mág Gruolun svitek černé esence 2. úrovně, svitek černé všemohoucnosti 2. úrovně, sluneční minci a kostěný štít; mág Zolowin svitek bílé esence 2. úrovně, svitek bílé všemohoucnosti 2. úrovně a prsten - kouzlo štěstí; navíc vám každý z nich dá minci s lebkou.
b)        Boj proti Wumpovi
Nedaleko truhly z předchozího questu je v terénu proláklina, kde žije velký lezivec Wump, toho zabijte a vezměte jeho jazyk. Po návratu do Mirraw Thur narazíte při plnění úkolů na osadu orků. Tady promluvte s orkem Kongarem a dejte mu jazyk. Dobře se vám odmění.
c)        Maskovaný
Maskovaný na jihu mapy Echo Swamps vás požádá, abys osvobodil jeho pomocníka Lucia z gobliního tábora v horách. Maskovaný vám dá surový runový kámen a upozorní na goblina s dvěma dýkami. Východně od Maskovaného je na kopečku uzavřená osada. Když se k ní přiblížíš, otevře se a vyběhnou malí, ale dost nebezpeční goblini. Je mezi nimi i Gitz se dvěma dýkami, ze kterého vypadne runová esence. Až všechny usmrtíte, promluvte s Luciem, který vám nabídne věci na prodej. Vraťte se k Maskovanému a oznamte splnění úkolu. Z runové esence a surového runového kamene vám vyrobí runu Gitza. Dá vám navíc další surový runový kámen s tím, že když najdete runovou esenci, máte za ním přijít. Až dosáhnete toho, že Hortar otevře na této mapě ohradu s obrovskými lezivci, vyberte truhlu, která je ukrytá v této ohradě. Nachází se tu zbytky přisluhovače čepelí. Ty odneste maskovanému a on Vám z nich a surového runového kamene vytvoří runu čepelího přisluhovače. Na skále před zamčenou branou ve Frostfall je stezka na skálu vpravo. Zajděte tam a napadne vás skřet Gultark. Po jeho umravnění seberte esenci co po něm zbude a zastavte se za maskovaným. Vyčaruje vám další runu. Maskovaný se poté co vstoupíte do Tirganachu přesune sem před město elfů. Půjdete-li od něj pěšinou severně a vypořádáte se s kostlivci, najdete v truhle lebku čepelpleta, tak mu ji ukažte. Dozvíte se, že musíte najít ještě dvě části a surový runový kámen. Hrudní plát čepelpleta najdete v Ledové hlubině v truhle jižně od mozaiky, holenní chrániče pak v Rychlopřélbě v truhle za Gorkem. Potom co budete všechno mít stavte se za Maskovaným, který vám zkompletuje moc pěknou runu čepelpleta. V Ledové hlubině v tajném údolí najdete po likvidaci elfky Kyry její esenci, kterou vám po jejím spojení se surovým runovým kamenem maskovaný také probudí. Ve velkém městě temných elfů v Bezstínné hranici najdete v truhle lebku vůdce čepelí. Až se dostanete do Ohnivých skal ( vnitřní část Shaldun ) zjistíte, že se sem přesunul i Maskovaný a můžete zde zneškodnit i temného elfa Shair Arduina, který má u sebe svojí esenci. Promluvte s Maskovaným, který vám vyrobí runu Shair Arduina a sdělí vám, že k lebce vůdce čepelí patří další tři části, po jejichž nalezení se za ním máte zastavit. Nárameníky najdete zde v Ohnivých skalách v truhle uprostřed této části mapy, hrudní plát je v truhle na severozápadě v Lávových útesech, holenní chrániče jsou rovněž na této mapě, konkrétně v truhle za Ohnivým andělem. Až budete mít všechny tyto části pohromadě zastavte se se surovým runovým kamenem za Maskovaným a on vám vyrobí poslední runu - Přisluhovače čepelí ( level 24 ).
d)        Poklad Tiondrie
Ve městě ledových elfů v Tirganachu promluvte s uvězněným Flinkem McWinterem. Pošle vás najít Dariovu knihu, kterou nejprve ukradl a později ztratil v Tirganachu. Prokecněte Daria ve městě a vraťte se před vchod do města elfů a dejte se severní pěšinou. Najdete tady pár kostlivců. Z nejsilnějšího z nich vypadne Dariova kniha. Vraťte knihu Dariovi, který zjistí, že v ní chybí tři stránky. Od Flinka se dozvíte, že všechny tři listy ztratil v Ledopádu, tak se tam zastavte. V Ledopádu čekají 3 skupinky vlkodlaků. V každé z nich je vždy jeden hodně silný vlkodlak, u něhož najdete chybějící listy knihy. Až listy získáte stavte se za Dariem, který vám dá klíč od Flinkovi cely. Otevřete celu a Flink vás pošle na Lávové útesy, kde máte zasunout tři klíče do obelisku. Až se na Lávová pole propracujete najdete obelisk na východě chráněný čtyřmi Stíny, tak do něho zasuňte tři klíče a aktivujte tak plamen, který vám na velké mapě na planině uprostřed Lávových polí ukáže místo, kde je poklad v Rychlopřélbě ukryt ( je to jihozápadní kout Rychlopřélby ). Teď zajděte do Tirganachu informovat Flinka, který vám řekne, že poklad je chráněn asi patnácti kostlivci a pokračujte do Rychlopřélby. Když dorazíte v Rychlopřélbě do jihozápadní části mapy objeví se tu asi 50 dost tuhých kostlivců, a to jak před vámi, tak na obou přístupových cestách sem. Proto buďte na tuto situaci připraveni a mějte při sobě skupinu trpaslíků na obranu, nejlépe i jejich titána. Až zabijete nejsilnějšího černého kostlivce ( level 28 ), seberte poklad, co po něm zbyl a vraťte se do Tirganachu za Flinkem. Můžete ještě v Rychlopřelbě vymlátit zbytek supersilných kostlivců za závalem ( kvůli zkušenostem ). Pokud Flinkovi odmítnete dát poklad získáte sluneční a hvězdnou minci, 30 zlaťáků, runu bojovnice Carminie ( level 23 ), helmu - Sluneční jas, Dračí čelist, Prsten spásy, Noční můru, Řezníkovo kopí a Mistrovskou helmu. Když Flinkovi McWinterovi poklad dáte, rozdělí se o něj s vámi napůl a získáte jen hvězdnou minci, 15 zlaťáků, runu bojovnice Carminie, Noční můru a Řezníkovo kopí, ale mnohem více zkušeností.
e)        Vyřezávač kostí
Promluvte s bezejmennou elfkou nedaleko nejvyšší kněžky Aedale v Torganachu, ta vás pošle za skřetem Ashgorkem nedaleko portálu do Ledopádu. Ashgork vás požádá o vyčištění Mirraw Thur od říšských uchvatitelů a zabití jejich velitele, který se usídlil v elfském městě. Až budete na vyšší úrovni vraťte se do Mirraw Thur a pobijte temné elfy, kteří ovládli město. Až odstraníte jejich velitele, skřeti se mohou vrátit do města. Promluvte ve městě s Ashgorkem od něhož se dozvíte, že lze získat velice silné zbraně tak, že vezmete kosti některých stvoření a na speciálním oltáři ( který je i zde v Mirraw Thur ) je kostěným nožem na jedno použití, který lze koupit u obchodníků, spojíte s kamenem krve, které lze získat při bojích nebo od obchodníků. Ashgork vás pošle za Nazoshem, který nosí takové kosti na krku a který se vydal rabovat do Hučícího mokřadu. Po vstupu na tuto mapu uvidíte na mapě, že rabující skřetí výpravu napadli skupiny stromů. Pomozte tedy skřetům, vybijte všechny stromy a promluvte s Nazoshem, který vám po diskusi úlomek kostí dá. Vraťte se do Mirraw Thur a úlomky kostí ukažte Ashgorkovi. Dozvíte se, že máte získat další kostěnou část od tvora, který hlídá hrob vyřezávače kostí na severu Mirraw Thur. Zabijte tedy strážce u kostěného stolu a nález opět ukažte Ashgorkovi. Ten si však až teď uvědomí, že se z vás stane skutečný vyřezávač kostí až ve chvíli, kdy získáte kosti tvora, který vás tomuto umění naučil (takže jeho). Ashgork se dá na útěk před vámi a zastaví se až u portálu do Ledopádu, kde si vyvolá na obranu skupinku kostlivců. Zlikvidujte tedy kostlivce i Ashgorka, seberte co po něm zbylo, nakupte kostěné nože, získejte všechny potřené kameny krve a na kostěném oltáři v Mirraw Thur si vyřežte jednu z těchto sad: a) bojovník: kostěné předměty pro válečníky: kostěná helma berserkra, kostěná zbroj berserkra a zubatý meč berserkra - dohromady sada Protiútok: 10 % šance, že nepřítel zasáhne sám sebe; b) mág: kostěné předměty pro mágy: kostěná helma předků, kostěná zbroj předků a kostěná hůl předků - dohromady sada Účinná magie: všechna kouzla ( kromě aur ) stojí o 20 % méně many.
f)        Cena života
Na začátku Ledových hlubin vás trpaslík Devus poprosí o přinesení léku pro dva nemocné z jejich starého tábora na této mapě. Dá vám klíč od truhly. Budete-li pokračovat na jihovýchod od monumentu trpaslíků narazíte na tábor. Po jeho vyklizení od nemrtvých elfů a ledových golemů odemknete klíčem modře orámovanou truhlu, vezmete lék a odneste ho Devovi. Ten ale s hrůzou zjistí, že lék stačí pouze na záchranu jednoho nemocného. Je na vás koho zvolíte, že má být vyléčen. Dostane-li lék trpaslík, získáte od něho Galeritovou sekeru (odolnost proti rozplynutí a chladu, temné vypuzení). Zachráníte-li život elfce, získáte elfskou brož, kterou v Tirganachu ukažte elfce Huldis; tato dřive k vám odtažitá obchodnice pozná v broži klenot svojí sestry a začne s vámi obchodovat.
g)        Vražda nejvyšší kněžky
V Tirganachu po návratu z Rychlopřélby promluvte s elfkou Aileen, která vás požádá o pomoc při vyšetřování smrti nejvyšší kněžky Aedale. Dozvíte se, že jsou tři podezřelí a že tělo leží pod útesem. Nejprve se vydejte hledat její tělo, které leží za monumentem hrdinů. Zde si také promluv s Fennairem, který kněžku doprovázel. Dále si promluvte s kněžkou Lithere, která stojí nedaleko Elune a s novickou Baethou stojící ve městě u návratového kamene. Z vyšetřování vyplyne, že vrahem je Fennair, takže to sdělte Aileen.
h)        Prokletí
Při vaší cestě v Bezstínné hranici podél západního okraje mapy narazíte, pokud tudy procházíte ve dne, na osadu lidí. Jeden z vesničanů - Carvus vám prozradí, že v noci se všichni proměňují ve vlkodlaky a vraždí vše živé. Začátek toto prokletí se shoduje s dobou, kdy se ztratil jejich kovář Keram. Vydejte se tedy Kerama hledat. Najdete ho kousek jižně u zdroje arie. Poví vám, že prokletí skutečně způsobil on tím, že ze svatyně vzal tři artefakty: přesýpací hodiny, ampuli a svíčky. Tyto předměty hledejte u chrličů v další části mapy: ampuli krve má chrlič nedaleko monumentu hrdinů, přesýpací hodiny chrlič nedaleko vrat, které otevře Borondir a svíčku má chrlič ve výklenku jižně od jižní osady temných elfů. Teď musíte přiřadit artefakty do správných svatyní. Svíčku položte na oltář nedaleko temné zdi, krev dejte na oltář, který je nad místem, kde byla první osada temných elfů se kterou jste se na této mapě setkali a přesýpací hodiny patří na oltář na jihozápadě mapy. Promluvte s Keramem a zajděte do vesnice promluvit s Carvusem, který vám poděkuje a předá starobylou helmu.